این تست ۵ دقیقه طول می کشد.

کمردرد؟

درد مفاصل می تواند علت های گوناگونی داشته باشد.
به عنوان مثال بیماری های رماتیسمی.

این چیست؟درباره بیماری های روماتیسمی و این آزمایش

خوش آمدید!

اين آزمايش تقريباً ۵ دقيقه طول می کشد. تا آنجا که می توانيد به اين پرسش ھا پاسخ دھيد. اگر ھيچيک از گزينه ھا با جوابهای شما مناسب نباشد با گزينه نمی دانم يا ھيچيک از موارد بالا پاسخ دھيد.

اگر بخواھيد اطلاعات بيشتری درباره يک پرسش معين دريافت کنيد يا اگر پرسشی قابل فهم نیست، روی اطلاعات بيشتر کليک کنيد.

گزینه هایی را علامت بزنید که نشانه ناراحتی شماست.

شما می توانید یک یا چند گزینه را علامت بزنید.

اطلاعات بیشتر

ناراحتی های شما چگونه آغاز شد؟

اطلاعات بیشتر

علامت بزنید که در کجای کمر یا گردن احساس ناراحتی می کنید.

شما می توانید یک یا چند گزینه را علامت بزنید.

اطلاعات بیشتر

آیا شما در کفل هایتان دردی داشته اید که به تناوب در سمت راست و چپ بروز کند؟

اطلاعات بیشتر

آزمایش پایان می یابد

با توجه به اینکه شما ابراز داشته اید که هیچ ناراحتی ندارید، این آزمایش پایان داده می شود. آگر می خواهید، دوباره آغاز کنید

در اینجا کلیک کنید.

آیا می خواهید دوباره آغاز کنید

این مهم نیست که پاسخ کاملاً دقیق باشد بلکه تا اندازه ای که می توانید تخمین بزنید.

اطلاعات بیشتر

هیچ دردی
بیشتارین مقدار دردی که احساس کرده اید

درهفته گذشته چه قدر کمر درد داشته اید؟

مهم است که تا آنجا که برای شما ممکن است پاسخ شما دقیق باشد.

اطلاعات بیشتر

هیچ دردی
بیشترین درد قابل تصور

آیا شما شب ها به علت کمردرد بیدار می شوید؟

اطلاعات بیشتر

آیا شما صبح ها پس از بیدار شدن در کمر یا گردن احساس کرخت شدن دارید؟

اطلاعات بیشتر

این حالت کرختی تقریباً چه مدت ادامه دارد؟

چه چیزی درد کمر و گردن شما را آرامتر می کند؟

اطلاعات بیشتر

کدام ادعاهای زیر در مورد شما صدق می کند؟

شما می توانید یک یا چند گزینه را علامت بزنید.

اطلاعات بیشتر

انجام این کارها برای من سخت هست:

تقریباً از چه مدت پیش ناراحتی های شما آغاز شد؟

اطلاعات بیشتر

هنگامی که ناراحتی کمر شما آغاز شد سن شما چقدر بود؟

اطلاعات بیشتر

آیا شما یکی از بیماری های ورم و التهاب زیر را دارید یا پیش از این داشته اید؟

اطلاعات بیشتر

آیا پدرومادر یا یکی ازخواهران و برادران شما دچار نوعی از بیماریهای رماتیسمی هست یا بوده است؟

اطلاعات بیشتر

آیا او توسط متخصص روماتولوژی درمان شده است؟

آیا شما سیگار می کشید؟

توجه داشته باشید که استفاده از توتون جویدنی (اسنوس) را در پاسخ خود در نظر نداشته باشید.

اطلاعات بیشتر

این آزمایش را چگونه پیدا کردید؟

شما به پایان این آزمایش رسیده اید.

اگر از پاسخ های خودتان راضی هستید و بخواهید نتیجه پاسخ های خود را ببینید، روی «نشان دادن نتیجه» کلیک کنید.

آماده

تقریباً تقریباً 5 دقیقه دقیقه باقی مانده


Behöver du hjälp?

Medicinsk rådgivning
www.1177.se
eller ring 1177

Tekniska frågor
forvaltning1177.hsf@sll.se

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att gå vidare på denna webbplats så godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om hur vi använder cookies